Složení VV: (členové zvolení na okresní VH dne 25.1.2018)

předsedkyně VV Pavla Šiklová             sport-teplice(zav)volny.cz  mobil: 721213001
místopředseda Vladimír Mašek              masek(zav)edisonka.cz
členka Yvona Rubášová                          y.rubasova(zav)gmail.com

- Volební období je čtyřleté, pokud valná hromada nerozhodne jinak.
- VV se schází na zasedáních 1x za měsíc nebo dle potřeby


K 31.12.2020 Okresní sportovní sdružení Teplice sdružuje celkem 80 tělovýchovných jednot / sport. klubů se 123 oddíly a 8368 členy.

Na stránky rádi umístíme odkazy na prezentace jednotlivých TJ / SK. Zájemci se mohou dohodnout s autorem a správcem stránek.

Se všemi osobními údaji poskytovanými subjekty, které nás kontaktují (jméno, e-mail), je nakládáno v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR). Údaje slouží pouze k odpovědi tazateli, nejsou nijak dále shromažďovány a uchovávány.

Kontakt

Okresní sportovní sdružení Teplice, servisní centrum sportu Kollárova 1879/11
415 01 Teplice
Tel. 417 559 237 sport-teplice(zav)volny.cz